Gửi một tin nhắn!

Dong ho STE

803

Liên hệ

Mã sản phẩm:
GC_20976
Tình trạng:
Đang còn hàng

Mô tả:
Đồng hồ Volt, Ampe, Hz, cos phi, Mega ohm...

Đồng hồ Volt, Ampe, tần số, hoà đồng bộ, Megaohm, cosphi, double Volt, double tần số

HÀNG made in Italy. Contacts: 0909 920 205 MR TAN.

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?